Účast Stampy na Power GEN 2018

Byl spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie