Výrobní dokumentace

Pro vlastní výrobky, jako např. všechny typy stožárů, případně pro zákazníky, kteří nemají zpracovanou výrobní dokumentaci, využíváme naše projekční a konstrukční kapacity.

Připravíme projekční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení v rozsahu:

  • statické výpočty
  • specifikace materiálů
  • dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí
  • detailní kladečské plány

Naše dokumentace je v souladu s výrobkovými normami a právně- technickými předpisy a navržené materiály, technologie a zařízení odpovídají požadavkům objednatele.

Součástí dokumentace jsou normy pro toleranci výrobku, předpis technologie svařování, stanovení rozsahu kontrol a zkoušek svarových spojů a požadavky na povrchovou úpravu a její kontrolu.