Historie

1992 – založení společnosti STAMPA spol. s r.o. se sídlem v Praze
1996 – vznik ostravské divize společnosti
1999 – transformace v samostatnou společnost STAMPA Ostrava, spol. s r.o.
2016 – člen skupiny Multicraft Group                                                                                                                                                                                                                          2021 – transformace na akciovou společnost

V průběhu let působnosti společnosti STAMPA Ostrava, spol. s r.o. došlo k několika
zásadním posunům a změnám v rámci firemní struktury, která se nyní blíží k
uspořádání holdingového typu.