Opracované strojní díly

Od drcení kamene přes vodní díla až po jaderný výzkum. Takto s nadsázkou charakterizujeme záběr společnosti STAMPA Ostrava, a.s. v oblasti přesných svařenců, odlitků a výkovků se strojním opracováním nebo dalším zušlechtěním jako je žíháni, kalení, tvrzení. Hřídele, čepy, uložení, příruby a rámy jsou naše typické výrobky.