Doprava a skladování sypkých hmot

Technologie zpracování nerostných surovin představují jedno z klíčových odvětví naší produkce. Všude tam, kde je potřeba:

 • drtit na menší zrnitost
 • třídit jednotlivé frakce
 • míchat různé substance
 • dopravovat sypké hmoty
 • skladovat pro další použití
 • dávkovat pro následné zpracování

dodáváme:

 • rámy a skříně drtičů
 • výsypky a násypky
 • filtry a síta
 • mísicí nádoby
 • díly pásových dopravníků
 • korečky a věže elevátorů
 • nádrže, bunkry a sila
 • přesýpací stanice