Průmyslová zařízení

Naše výrobky nacházejí uplatnění v procesech, kdy fyzikální látky a suroviny mění své složení, vlastnosti nebo strukturu. K těmto technologiím řadíme také recykling a zpracování odpadů.

Při realizaci svých technologických celků se na nás obracejí naši zákazníci s požadavky na dodávky:

  • filtračních zařízení
  • sušících a spalovacích pecí
  • zařízení na spalování odpadních plynů