Politika kvality

Zajištění stabilní a udržitelné kvality v celém inženýringovém procesu společnosti.
STAMPA Ostrava, a.s. je základem naší dlouhodobé obchodní úspěšnosti.

Vedení společnosti Stampa Ostrava, a.s. si plně uvědomuje, že předpokladem dlouhodobého rozvoje obchodní firmy je zajištění stabilní a udržitelné kvality ve všech činnostech, které firma realizuje. Tento závazek vedení společnosti je podporován soustavným vytvářením a poskytováním personálních, materiálně-technických a finančních zdrojů, plněním příslušných požadavků a neustálým zlepšováním systému managementu kvality.

Naše politika jakosti je charakterizována tvarem čtyřcípé hvězdy, kdy jednotlivé vrcholy tvoří:

Spokojený zákazník

  • kterého získáváme plněním jeho vyslovených přání i nevyslovených očekávání, pozitivní reakcí na jeho zpětnou vazbu, procesem inovace a modernizace a férovým přístupem při řešení vyskytnuvších se problémů.

Motivovaný zaměstnanec

  • kterého plnění cílů kvality inspiruje, kterého vedení společnosti podporuje v jeho tvůrčí práci a iniciativě a kterému plně vycházíme vstříc při uspokojování jeho potřeb.

Spolehlivý dodavatel

  • kterého trpělivě vedeme ke zlepšování jeho výrobků a služeb, kterého pravidelně sledujeme a hodnotíme, vůči kterému plně dodržujeme naše závazky, a kterého respektujeme jako rovnocenného partnera.

Zodpovědnost vůči okolí

  • která nám přináší uspokojení, uznání a další rozměr našeho podnikání nad prosté plnění ekonomických cílů.

Uprostřed této hvězdy se pak jako spojnice jednotlivých vrcholů nachází samotný proces kvality, který absorbuje informace z jednotlivých vrcholů a přetváří je do dílčích cílů jakosti.

Takto definovaná politika jakosti je vhodná pro naši obchodní firmu, je měřitelná, přijatelná vně i uvnitř firmy a realizovatelná.